ЛАМПЫ HALOSPOT ALU 111, ES111 (G53, GU10, GZ10 6V 12V)